Steun en subsidies

Algemene Afvaardiging

De Algemene Afvaardiging wenst Vlaamse artiesten een duwtje in de rug te geven, en doet dit op verschillende manieren. Dit kan gaan van het communiceren van een tentoonstelling op onze nieuwsbrief en facebook-pagina, het aanbieden van een receptie bij een dansvoorstelling, de ondersteuning van een festival dat Vlaamse groepen programmeert door reis- of verblijfskosten te dekken, tot het opzetten van specifieke initiatieven, veelal in samenwerking of overleg met Vlaamse partners zoals het Kunstenpunt,  Literatuur Vlaanderen, het Vlaams Audiovisueel Fonds, en het Vlaams Architectuurinstituut die elk ook steun en advies kunnen geven.

icoon kunst
Subsidies voor kunstenaars en gezelschappen

Sinds het nieuwe kunstendecreet in 2016 biedt de Vlaamse overheid twee soorten subsidies aan die ook open staan voor buitenlandse organisaties voor het tonen van kunstenaars en gezelschappen uit Vlaanderen: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/onze-subsidies

- Projectsubsidie: dekt de kosten voor presentatiemomenten van kunstenaars, meestal verbonden aan reis-, verblijfs- en transportkosten. Er zijn drie indieningsdata voor de aanvragen: 
o 15 januari: voor projecten die starten vanaf 1 mei
o 15 mei: voor projecten die starten vanaf 1 september
o 15 september: voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar

- Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment: een kleinere subsidie tot €7000, die je tot twee maanden vooraf kan aanvragen.

Alle aanvragen moeten worden ingediend via het online platform KIOSK.

Je zal eerst een account moeten aanmaken en een vertegenwoordiging. Die vertegenwoordiging machtigt een persoon om voor een organisatie te mogen indienen. Nadien kan je een dossier opstellen en kiezen welke subsidie je wil aanvragen. Je kan een eerste aanvraag wel al indienen nog voor dat je de autorisatiecode verbonden aan de vertegenwoordiging hebt gekregen. Gezien dit per post wordt verzonden, kan dit na de aanvraag nog worden bevestigd.

Naast de subsidies van de Vlaamse overheid en de Britse autoriteiten en instellingen, bestaat er ook Creatief Europa om culturele samenwerking te bevorderen. Het is het programma van de Europese Unie ter ondersteuning van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Tussen 2014-2020 is er €1.46 miljard beschikbaar voor de ondersteuning van Europese projecten met de mogelijkheid om te reizen, nieuw publiek te bereiken en ontwikkeling te bevorderen.

boek icoon
Subsidies voor vertalingen en auteursbezoeken

Literatuur Vlaanderen helpt literatuur uit Vlaanderen op de wereldkaart te zetten, en doet dat onder meer via subsidies voor uitgevers en auteurs.

Literatuur Vlaanderen ondersteunt buitenlandse uitgeverijen die literair werk van Vlaamse auteurs, stripauteurs of illustratoren uitgeven met vertaalsubsidies. Voor theaterteksten, geïllustreerde boeken (prentenboeken en strips) en poëzie gelden bijzondere voorwaarden.

Ook de reiskosten van auteurs die naar het buitenland reizen om hun vertaalde werk te promoten, kunnen voor een deel door Literatuur Vlaanderen worden vergoed.

Meer informatie kan u vinden via onderstaande links:

film icoon
Subsidies voor film- en tv-makers op festivals

Vlaamse film- en tv-makers wiens werk voornamelijk door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)/Flanders Image gesteund wordt, kunnen in bepaalde gevallen ook bij het VAF terecht voor steun bij de deelname aan buitenlandse film-en televisiefestivals. In deze steun zijn zowel promotie als tussenkomst in reiskosten begrepen.

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden kan men vinden via de volgende webpagina's:

Internationale promotiesteun voor films

Internationale promotiesteun voor tv-reeksen