Relaties met Ierland

Sinds de zomer van 2017 is de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering te Londen ook geaccrediteerd voor Ierland.

De Vlaamse Regering wil op deze manier de bilaterale relaties met Ierland versterken, met aandacht voor culturele en academische diplomatie. Ook met het oog op Brexit en de situatie in Noord-Ierland zijn de banden met Ierland belangrijk. Binnen het kader van het Ierse 'decade of centenaries' met de 100-jarige herdenking van onder meer de Eerste Wereldoorlog en de Ierse onafhankelijkheid, worden er initiatieven genomen.

De betrekkingen tussen Ierland en Vlaanderen gaan eeuwen terug, waarvan onder meer het historische Iers College in Leuven getuigt. Nog steeds bestaat er het Leuven Institute for Ireland in Europe dat instaat voor programma's en evenementen voor Ierse organisaties. Daarnaast treft men er ook nog het Leuven Centre for Irish Studies (LCIS), dat multi- en interdisciplinair onderzoek verricht. 

Op economisch vlak is Vlaanderen is een van de voornaamste importeurs van Ierse producten, waarbij vooral chemische producten worden ingevoerd voor de Vlaamse chemische en farmaceutische industrie.

Hoewel de Afvaardiging dus niet permanent aanwezig is in Ierland, wordt een aantal keer per jaar naar Ierland afgereisd om contacten te leggen, initiatieven te promoten en evenementen te organiseren.

De collega's van Toerisme Vlaanderen in Flanders House Londen zijn eveneens bevoegd voor Ierland. Flanders Investment & Trade heeft echter een permanent kantoor in Dublin, binnen de Ambassade van België.

Lord Mayor Dublin
Algemeen Afgevaardigde Nic Van der Marliere met Lord Mayor of Dublin Mícheál MacDonncha 2018